မော်တော်ဆိုင်ကယ် အရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်မည့်ကုမ္ပဏီများ ဘဏ်တွင် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ဘဏ်အာမခံချက်နှင့် အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက်တင်ပြရမည်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း  (Show Room)တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်း ကမ်းချက်များကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်စွဲဖြင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဘဏ်တွင် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ဘဏ်အာမခံချက်နှင့် အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်း ထောက် ခံချက်တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသားမှဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ဖက်စပ်ဆောင် ရွက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံရှိ ပင်ရင်းကုမ္ပဏီမှဖြစ်စေ၊ ဒေသဆိုင်ရာရုံးမှဖြစ်စေ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အသစ်များ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တရားဝင်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် တင်သွင်းမှုများ၌ တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့် ဘက်ထရီများအပါအဝင် အရည်အသွေးပိုင်း ဆိုင်ရာ အာမခံမှု၊ ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊အပိုပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိန်းခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ရမည်။

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မည့်ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က အသိအမှတ်ပြုထား သည့်ဘဏ်တွင် မြန်မာငွေကျပ်သိန်း ၅၀၀ ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ဘဏ်အာမခံချက် (Bank Gurantee) တင်ပြရမည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း  ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်မည့်ကုမ္ပဏီများသည် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိုင် ရာဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ထုတ်ပေးထားသည့် အခွန်ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း ထောက်ခံချက်ပုံစံတင်ပြရ မည်။

အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာကို  စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သော စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း (ရုံးခန်း၊ ဧည့်နားနေခန်းနှင့် ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ (After Sale Service Center အပါအဝင်)၏ အကျယ်အဝန်းသည် အနည်းဆုံးစတုရန်း ပေ ၅၀၀၀ ရှိရမည်။

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များထံမှ လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ခွင့်ရရှိရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်။ ယင်းသို့လျှောက်ထားစဉ် ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း သည် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခြောက်လယာယီခွင့်ပြုနိုင်သည်။

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း ရုံးခွဲများအား သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး တိုင်း ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရယူရမည်။

မော်တော်ဆိုင်ကယ် အရောင်းပြခန်းတွင် ရောင်းချရန် တင်သွင်းလာသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များသည် အသုံးမပြုရသေး သောအသစ်(Brand New)ဖြစ်ရမည် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။  source:elevennews