မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေစာဝင္းေမာင္ ရြာသာေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေအာက္တိုဘာ(၁၅)
ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးေစာဝင္းေမာင္သည္ ယမန္ေန႔တြင္ ရြာသာေက်းရြာတြင္ လူထုေဟာေျပာစည္း႐ုံးပြဲ က်င္းပရာ ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝန္းရံအားေပးသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ လူထုစည္း႐ုံးေဟာေျပာပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေစာဝင္းေမာင္က မိမိေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အႀကံေပးေျပာဆိုျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၏ အနစ္သာရမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ မ်က္ေမွာက္နိင္ငံေရး အေျခေနမ်ားေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ သတ္မတ္ေစေရးႏွင့္တို႔ကို အက်ယ္တစ္ပြင့္ေျပာၾကာခဲ့ပါသည္။
Hnin Ei Hlaing