ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေအာင္နိူင္ေရးဗြီနိူင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူျခင္းႏွင့္ ( Door to Door ) ေဆာင္ရြက္

ဘီးလင္း ၊ ေအာက္တိုဘာ ( ၁၄ )
မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးစိုးမင္းစမ္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ ( ၁ ) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဆန္းထြန္းဦးတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ( ၁၀ ) နာရီက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေပါက္ေတာေက်းရြာအုပ္စု၊ ရွမ္းေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ ရြာတန္းရွည္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ရြာတန္းတိုရပ္ကြက္တို႔တြင္ ပါတီ ေအာင္နိုင္ေရး ဗြီနိုင္းပိုစတာမ်ား စိုက္ထူ၍ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားထံသို႔ ပါတီဝန္းရံသူမ်ားမွ COVID- 19 ေရာဂါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ပန္းဖလက္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ျဖန႔္ေဝ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။Usdp mon state