ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ Covid-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

 

ေအာက္တိုဘာ၊ရန္ကုန္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမွတ္ (၆၀) ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားအားလုံးကို နံနက္ ၈ နာရီမွ စတင္၍ Covid-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကိုယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး စီစဥ္ေပးမႈ႔ျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းျခင္း လုပ္ငန္းအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ေတာင္းဆိုမႈ႔ျဖင့္ ရပ္ကြက္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မူ႔ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကၿပီး က်န္ရွိေနေသာ ရပ္ကြင္မ်ားသို႔ အလွည့္က် ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၄ ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
Union Solidarity and Development Party – Yangon Region