ကရင္ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေစာျမင့္ဦး ဘားအံၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ Covid-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ Lock Down ခ်ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ ေပးအပ္

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၄

ယေန႔ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠဌ ဦးေစာျမင့္ဦး သည္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအာင္လြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေစာစိန္ဝင္းတို႔ လိုက္ပါ၍ Covid-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ Lock Down ခ်ထားေသာဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္ ပတၱျမားလမ္း႐ွိ အိမ္ေတာင္စု (၂၃) စု၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ ျမျမင့္မိုရ္လမ္း႐ွိ အိမ္ေထာင္စု (၂၅) စုအား တစ္အိမ္ေထာင္လ်ွင္ အေျခခံ စားကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္၊ ဆီ၊၊ ပဲ၊ ငါးေျခာက္၊ ၾကက္ဥမ်ားအား ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌမွ ေထာက္ပံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမ ွလက္ခံရယူ ခဲ့ပါသည္။  ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ Covid-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ Lock Down ခ်ထားေသာ ဘားအံၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ အမွတ္ (၁)၊ အမွတ္ (၂)၊ အမွတ္ (၃) ၊ အမွတ္ (၅)၊ ရပ္ကြက္႐ွိ အိမ္ေထာင္စု (၇၂) စုအား အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ သြားေရာက္ေထာက္ပ႔ံ ေပးခဲ့ပါသည္။  ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ စုစုေပါင္း အိမ္ေျခ (၁၂၀)၊ တန္ဘိုးေငြက်ပ္ (၁၄၄၅၀၀၀) က်ပ္ ေထာက္ပံေပးခဲ့ ပါသည္။နီ နီ