ငဖဲၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား နယ္ေဇာ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေအာင္နိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ထူ

 

ငဖဲ၊ ေအာက္တိုဘာ ၈ ငဖဲၿဖိဳ႕နယ္မွ ယမန္ေန႔တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္နိုင္လင္းႏွင့္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားမွ နယ္ေဇာေက်းရြာအုပ္စု နယ္ေဇာ ေက်းရြာေန ဦးေအာင္နိုင္ဝင္း၏ ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေဇာေက်းရြာအုပ္စု ျမင္သာေက်းရြာေန ဦးေက်ာ္မင္း၏ေနအိမ္ႏွင့္ နယ္ေဇာအုပ္စု ပါတီဆိုင္းဘုတ္အား ဦးေအာင္နိုင္ဝင္းတို႔၏ ေနအိမ္တို႔တြင္ အသီးသီး စိုက္ထူၾကရာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ Covid-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ (၃၀) ဦးထက္ မပိုေသာလူဦးေရျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

USDP, Magway Region