ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင္ ေတြ႔ဆုံ

 

ေနာင္ခ်ဳိ ေအာက္တိုဘာ

ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ဆီဆုံေက်းရြာအုပ္စု ပေလာင္ေခ်ာင္းရြာ ေခၚရခါးကုန္းရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ဦးဆာဂေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ရပ္ရြာအင္အား ၃ဝ ဦး ခန္႔အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ ေမာင္ခ်ဳိ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနာင္ခ်ဳိ- (၂)၊ ဦးတင္ေအာင္ဝင္း၊ ဦးသန္းထြန္းေလး၊ ဦးညြန္႔ဝင္းႏွင့္ ေဒၚခိုင္သႏၲာေထြး အဖြဲ႕တို႔သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္း၍ ေတြ႕ဆုံၾကသည္။