က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ လက္ျပေက်းရြာ၊ လွည္းလမ္းကူးေက်းရြာမ်ားသို႔ ကိုဗစ္ -19 ဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္အိမ္တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး စတင္

 

က်ိဳက္ထို၊ ေအာက္တိုဘာ

က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ လက္ျပေက်းရြာ၊လွည္းလမ္းကူး ေက်းရြာမ်ားသို႔ ယမန္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခ်ိန္မ ွစတင္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုး၀င္း၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၂) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇယ်ာဦးတို႔၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္ကို ကိုဗစ္-19 ဥပေဒႏွင့္အညီ စတင္မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ခဲ့ၾကသည္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ေဝငွ၍ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းခဲ့ၾကပါသည္။Phyo Wai San