ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ Door To Door ကြင္းဆင္း ေတြ႔ဆုံ

 

ေရႊကူ ေအာက္တိုဘာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇာ္မင္း၊ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္သန္းဦး၊ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းထိုက္တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္ေရးရာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝန္းရံအဖြဲ႕ဝင္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁နာရီ မိနစ္၂ဝ အထိတြင္ အမွတ္ (၁) ရပ ကြက္၌လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲ မွ ညေန ၃ နာရီခြဲအထိ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၌ လည္းေကာင္း Door To Door ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္၍ ျပည္သူမ်ားအား ပန္းဖလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ မဲေပးပုံအဆင့္ဆင့္ ကိုရွင္းျပျခင္း၊မဲ တံဆိပ္ႏွိပ္ပုံတို႔ကို လက္ေတြ႕ရွင္းလင္း ျပသခဲ့ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမီးခုံ-နန္းရီ