ဂြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရးဗီႏိုင္း ပိုစတာ စိုက္ထူ

 

ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခုိုင္ျပည္နယ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေပါက္အုပ္စု၊ ေက်ာက္ခြၽန္ေက်းရြာ၌ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးဆိုင္းဘုတ္ စိုက္ထူပြဲ အခမ္း အနားကို ေအာင္ျမင္စြာစိုက္ထူၿပီးစီးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခန္းအနားသို႔ ဂြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဥာဏ္ထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ မိမိ ပါတီကို ဝန္းရံသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ GWA USDP