ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေဒသငါးခုတြင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူ ေအာင္နိုင္ေရးအလံမ်ား လႊင့္ထူ

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဒသတာဝန္ခံ မ်ား၊ဝန္းရံသူပါတီဝင္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ပါဝင္၍ ယမန္ေန႔ နံနက္ မဂၤလာအခ်ိန္မွစ၍ ျဖဴးေဒသ၊ အုတ္ျဖတ္ေဒသ၊ေညာင္ပင္သာေဒသ၊ ကၫြတ္ကြင္းေဒသႏွင့္ ေဇယ်ဝတီ ေဒသမ်ားသို႔ လွည့္လည္၍ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုပါ ေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူ၍ ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံမ်ား လႊင့္ထူ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာ္ေဆြဝင္း(ေရႊအင္း)