ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး ေအာင္လံတင္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

 

စက္တင္ဘာ ၉၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး ေအာင္လံ တင္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ၉-၉-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ေအာင္လံကုိလည္းေကာင္း၊ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္းႏွင့္ ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္တုိ႔မွ ပါတီေအာင္လံေတာ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားဖ်န္းပက္လႊင့္တင္ကာ အေလးျပဳၿပီး အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။