အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြြက္

 

မႏၲေလး စက္တင္ဘာ

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ တြင္က်င္းပသြားမည့္၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ယေန႔ နံနက္မွစတင္၍ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွေရွးဦးစြာ ပါတီေအာင္လံလႊင့္ထူပြဲအား က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႐ုံးေရွ႕တြင္ ပါတီအား ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ျပည္သူမ်ားစီးနင္းလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရး စတစ္ကာကပ္ေပးသည့္ စတစ္ကာကမ္ပိန္းကိုျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အမရပူရၿမိဳ႕ နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းထြန္းဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ပန္းခ်ီ၊ ကုကၠိဳ၊ ပုဏၰားစု၊ ေတာင္ရြာေလးေက်းရြာ မ်ားသို႔ တစ္အိမ္တက္ဆင္းသြား ေရာက္၍ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ လူထုအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဂါရဝျပဳ မိတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မိတ္ဆက္ပန္းဖလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပိုစတာမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ပါတီစတစ္ကာမ်ား ကပ္ေပးျခင္းစသည္ တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

ပါတီစုံအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ အမရပူရၿမိဳ႕ နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသိန္းထြန္းဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေဒၚဝါဝါလႈိင္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇာ္ေအာင္ထက္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေစာၿမိဳင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ (မႏၲေလး)