ထန္းတပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေဝ

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ တံတားဦးေက်းရြာအုပ္စု စာျဖဴစုေက်းရြာ၊ ငွက္သိုက္ေက်းရြာအုပ္စုအျပင္ သဲျဖဴေက်းရြာ၊ သံပုရာကုန္ေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာျပည္သူမ်ား ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းျမင္၊့ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ မႈအတြက္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ကုိဗစ္ေရာဂါ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး စကားေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိွဳင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ေဇာ္သိန္း(ထန္းတပင္)