ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးမွ ကံမၿမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ Covid – 19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း

ဇူလုိင္ ၇၊ ကံမ

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြး ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခင္မ်ဳိးေဌး မိသားစုသည္ ယေန႔ ၇-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ကံမၿမိဳ႕ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး Covid – 19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ၊ ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္သန္႔ေဆးရည္ႏွင့္ လက္အိတ္မ်ားအား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ကံမၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ဘန္႔ေဘြးက်င္း၊ ငမဲ၊ ကုိင္းေဒါင့္၊ ေတာင္စကုိင္း၊ ေငြေလး၊ ထန္းေကာက္၊ ပြတ္စု၊ ကဒူးျပင္ေက်းရြာမ်ား႐ွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဆရာေတာ္မ်ားအား လွဴဘြယ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားအား ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ #DWK