ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးႏွင့္ မယ္ဇလီအိုင္၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ကုကၠိဳတန္းေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ မယ္ဇလီအိုင္၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ကုကၠိဳတန္းေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေဒသခံေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားက ေက်းရြာမီးလင္းေရး၊ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္၊ ေဒသစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား အခက္အခဲႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ စီမံေဆာင္ရြက္ေနမွုမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကရေသာ္လည္း COVID-19 ကဲ့သို႔ေသာ မျမင္ရတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ပြားလာနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သတိဝီရိရထားျပဳမူ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ေဒသခံမ်ားအား တိုက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။