ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း ဟားခါးၿမိဳ့နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွေဒသခံ ခ်င္းတိုင္းရင္းမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ

 

မတ္ ၂၃ ၊ ဟားခါး

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခ်င္းတိုင္းရင္း သားမ်ား ေနထိုင္ရာေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္   ၁၅း၀၀ နာရီခ်ိန္၌ ဘုံဇုံေက်းရြာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၆း၁၃ နာရီအခ်ိန္၌ လမ္သုတ္ေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၇း၀၅ နာရီအခ်ိန္၌ ဇိုခြါးေက်းရြာ တြင္လည္းေကာင္း ေဒသခံခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးပုံပါ ျပကၡဒိန္မ်ား၊ အိတ္ေဆင္ျပကၡဒိန္မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္မ်ား၊ ကန္ေဘာလုံး၊ ေဘာလီ ေဘာ ေဘာလုံးမ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံရာသို့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဗဟိုအလုပ္အမွုေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမွုထန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးက်ဳံးဘိခ္တို႔ လိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။