ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အစည္း အေဝး ၿပဳလုပ္

 

ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ရုံး၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ နာယကမ်ား ေၿမာက္ပိုင္းခရုိင္ ေကာ္မတီဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ ေနလည္ ၁၂းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ ခဲ႔ပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္ ေၿမာက္ပိုင္းခရုိင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခ်မ္းၿမေအး ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီနာယကမ်ား ၿဖစ္ႀကေသာ ဦးရဲေဆြလိွဴင္ ဦးမ်ိဳးဝင္းညႊန္႕ ေဒါက္တာညီညီစိုး ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းေအာင္ေအာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာဝင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ႕ႀကပီး ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အစီအမံမ်ား ေရြးေကာ္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ခဲ႔ႀကပီး အစည္းအေဝးအား ၁းဝဝ အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပခဲ႕ပါသည္။ ဘိုေတ(ေရႊၿပည္သာ)