ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ၂၁ ဦးေသဆံုး

အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာ ေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၁ ဦးအထိ ရွိလာေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံသားဥပေဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ည အခ်ိန္မ်ား၌ ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားၾကား တြင္ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္လုိသူမ်ားက မတူညီသည့္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈရွိသူမ်ား၏ အိမ္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ထဲ၌ ေသြးစြန္းမႈႏႈန္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္စဥ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

Ref; BBC