ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကယားျပည္နယ္ဥကၠ႒ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

 

လြိဳင္ေကာ္ ၾသဂုတ္ ၂ဝ

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း သည္ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္၊ ေဘာလခဲခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုကာ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္ သိန္းက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီဝင္မ်ားက တက္ေရာက္လာၾကေသာ တာဝန္ခံအသီးသီးက လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္၊ ေဘာလခဲခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အသီးသီးတို႕က ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြး သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းက ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ယေန႕အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီ နာယက ေဒၚစုေလးျဖဴ၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လိြဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေဘာလခဲခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး မြန္းလြဲ ၁၂နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ ပါတီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။မေမာင္(ခ်ိကယ္သူ)