စပိန္တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနသည့္ ေတာမီးေၾကာင့္ လူ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ ေဘးလြတ္ရာေရႊ႕ေျပာင္း

စပိန္ႏိုင္ငံ ကေနရီကြၽန္းေပၚက ဂရန္း ကနာရီယာမွာ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ေတာမီး ဆက္ေလာင္ေနၿပီး လူေပါင္း ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဘးလြတ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ မီးေတာက္ေတြဟာ မီတာ ၅၀ ေလာက္ ျမင့္မားၿပီး ေတာမီးကို ေလယာဥ္နဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္ ၁၆ စီး၊ မီးသတ္သမား ၁,၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ၿငႇိမ္းသတ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေတာမီးေၾကာင့္ သစ္ေတာဟက္တာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး အခုဆိုရင္ ေတာမီးဟာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း တမ္မာဒါဘာ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို ကူးစက္ေနပါတယ္။ အဲဒီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မွာ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ထင္း႐ႉးေတာေတြရွိၿပီး မီးၿငႇိမ္းသတ္ဖို႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ေနရာတခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားပါတယ္။ dvb