ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္ေဒးဒရဲႏွင္႔ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႔နယ္တို့မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ေဒးဒရဲ ၾသဂုတ္ ၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္သည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီ၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္သည္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္က လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) အေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ား အား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။