ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေဒါေပၚက လဲေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဒါေဆာ္လိေက်းရြာတြင္ ပါတီဝင္ထုမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္း ေတြ႕ဆံုပြဲ

 

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ – ဇူလိုင္ ၃

ယမန္ေန႔ (၃-၇-၂၀၁၉)ရက္ ညေန (၆:၀၀) နာရီမွ (၇:၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါေပၚကလဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဒါေဆာ္လိေက်းရြာ ပါတီဝင္ ဦးတီရယ္ေနအိမ္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါေဆာ္လိေက်းရြာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုကာ စကားဝိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ ပါသည္။

၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေတာရယ္ႏွင့္ ဦးခီးရယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ ဦးေဘာ္ရယ္၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးရဲဝင္း၊ ဦးေက်ာ္သင္း၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ခရိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကြယ္ရယ္ဖိုးႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစူးရယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးမင္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ေက်းရြာပါတီဥကၠဌ၊ ေဒါေဆာ္လိရြာပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၃၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။  မေမာင္ မေမာင္