မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လပတ္လုပ္ငန္းညိွႏိူင္း ေတြ႔ဆုံ

 

မိုးေကာင္း။ဇြန္လိုင္ ၁

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လပတ္လုပ္ငန္းညိွႏူိုင္း ေတြ႔ဆုံပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္အရံေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်း ပါတီးစည္း႐ုံးေရးမွဴး ဥကၠဌမ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အင္အား (၅၀) ဦးျဖင့္ လပတ္လုပ္ငန္းညိွႏူိင္း အစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

စိုးေလး(မိုးေကာင္း)