ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လွဳပ္ရွားမွဳ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဆာင္ဒူလာေက်းရြာအုပ္စု ယူဆမိုဆိုရြာတြင္ ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ ျပသျခင္း

 

ဒီးေမာ့ဆို – ေမ ၂၀

ယေန႔ (၂၀-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉ : ၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လွဳပ္ရွားမွဳ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဆာင္ဒူလာေက်းရြာအုပ္စု ယူဆမိုဆိုရြာ ဦးမာေစးလို – ေဒၚလူစီးလာ ေနအိမ္တြင္ ဆပ္ျပာရည္ ျပဳလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္အား ရြာသူရြာသားမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္း လင္းၿပီး ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို လက္ေတြ႕သရုပ္ျပၾကပါသည္ ။
ၿပီးေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚေဒါရစ္ေလးႏွင့္ ေက်းရြာေန အမ်ိဳး သမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ စကားဝိုင္းဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါသည္။
ယင္းသို႔သြားေရာက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚေဒါရစ္ေလး အမ်ိဳးသမီးေရးရာဒု-တာဝန္ခံ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္နိင္ဦး လူငယ္ေရးရာ ဒု – တာဝန္ခံ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာထြး လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚခင္ေမလတ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ေဒၚေမရီယန္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝီလ်ံေဇာ္ထိုက္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚဆာေဖာႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ယူဆမိုဆိုရြာမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ( ၃၀ )ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး နံနက္ ( ၁၀: ၃၀ )နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။