အေမရိကန္ ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္မရွိေၾကာင္း အီရန္ သမၼတ ေျပာ

အေမရိကန္၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ ဖိအားမ်ားက်ေရာက္လ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း အီရန္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၫွိႏႈိ္င္းေဆြးေႏြးလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အီရန္သမၼတ ဟတ္ဆန္႐ိုဟာနီ က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ အီရန္၏ လက္ရွိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္ေအာင္ရည္႐ြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ႐ိုဟာနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အီရန္တို႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင္ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းက်ေရာက္ေနေသာ္လည္း လုံး၀လက္ေလၽွာ႔လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္လည္း လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အီရန္ သမၼတ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အီရန္အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတြင္ ေရနံ၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မ်ား ပါဝင္ေနသည့္ အတြက္ အီရန္၏ စီးပြားေရးအေပၚ ဖိအားမ်ားက်ေရာက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္ဟြာ