လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင္႕ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းစည္းေဝးက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အထိ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္ မတီႏွင့္ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း ေရးမွဴးဦးေဌးဝင္း၊ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒ မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၇ဝ ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးက ပါ တီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ပါတီဝင္ အင္အားတုိးတက္ေစေရး၊ ၂ဝ၂ဝ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းက လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား၊ ပါတီအသစ္မ်ား ထပ္မံဖြဲ႕စည္း ေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္ မိမိပါတီဝင္ ေဟာင္း လက္ရွိပါတီဝင္မ်ား ယိမ္း ယိုင္မသြားေစရန္ ညီၫြတ္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကေစလို ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားျပန္လည္ စိစစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ႏုိင္ငံေရး၊ ရခိုင္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥမ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ မိမိပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္မသြားေစေရးအတြက္ ျပတ္ ျပတ္သားသားျဖင့္ တုံ႕ျပန္ရပ္တည္ သြားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာၾက ေသာရပ္/ေက်းဥကၠ႒မ်ား၊ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားက ေဒသဆိုင္ရာမ်ား၊ အျခားပါတီမ်ားက စည္း႐ံုးေရး ကြင္းဆင္းလာသည္မ်ားကိုေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကရာ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)