တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုၾကသည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေသာက္ေရသန့္မ်ားလွဴဒါန္း

 

07 March 2019

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆို ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားလိုအပ္ေနသည့္ ေသာက္ေရအတြက္ ေသာက္ေရသန႔္မ်ားကို ေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိန္ဝင္း ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေညာင္ကုန္း ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္၌ စာစစ္ဌာန ၁ဝခုရွိရာ ေတာင္ေညာင္ကုန္းစာစစ္ဌာန၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၄၈ ဦး ေျဖဆိုလ်က္ရွိရာ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္အစြန္ဆုံးေဒသျဖစ္ သည့္ ေျခာက္စည္ဒိုင္ေဒသမွ ေက်းရြာအုပ္စုေျခာက္ အုပ္စု၊ ေက်းရြာေပါင္း ၁၉ ရြာမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူ ၁၅ဝ သည္ ဆရာမေဒၚအမာၿမိဳင္ ဦးေဆာင္၍ ေတာင္ေညာင္ကုန္းေက်းရြာတြင္ တည္းခိုေျဖဆိုလ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၅ဝမွာ ေသာက္ေရအခက္အခဲႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနသျဖင့္ေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေရသန႔္ဘူးႀကီး ၁ဝဝကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးမ်ဳိး(ေပ်ာ္ဘြယ္)