ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴ းဦးပိုက္ေထြး ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ရံုး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ ရာသိေကာင္းစရာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္

 

ဂန္႔ေဂါ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ဂန္႔ေဂါခရိုင္ ဂန္႔ေဂါျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရံုးတြင္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာသိေကာင္းစရာ ရွင္း
လင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး တက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴ းဦးပိုက္ေထြး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္Dr ပြင့္စန္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးပါတီဥကၠ႒ Dr ေမာင္ေမာင္ေဌး၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ေက်းရြာေပါင္း ၁၁၂ ရြာမွ ရပ္ေက်းပါတီီဥကၠ႒မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား၂၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး
ခဲ႔ၾကပါသည္။