ရွမ္းေရွ႔ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ရြာအ၀င္ ကြန္ကရစ္လမ္း ဖြင့္ပြဲႏွင့္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္သို႔ သြားေရာက္ျခင္း

 

ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ ့ပုိင္း) မုိင္းျဖတ္ျမိဳ ့နယ္ ယမန္ေန႔ (၅.၆.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုျက့ံခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ဦးၫြန္႔၀င္း၊ဦးစိုင္းရီတစ္၊အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေဒၚနန္းေရႊဥတို႔သည္လန္းဆတ္အုပ္စု၊ပါခယ္ရြာသို ႔ေရာက္ၿပီး အိုးစည္ဗံုေမာင္းႏွင့္လားဟူအကမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။

ေရွ႕ဦးစြာရြာ အ၀င္ကြန္ကရစ္လမ္း အရွည္(၄၈၀’) အနံ (၈’) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔၀င္း ၊ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒ ဦးအားဂူ၊ စည္း႐ံုးေရးမွဴး ဦးခမ္းပ်ဲန္းတို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ရြာႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္အတြက္ အခ်ဳိရည္၊ မုန္႔၊ေရမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ရြာအလယ္တြင္ ရြားသားမ်ားႏွင့္အတူ ကၾကၿပီး လားဟူ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ လက္ေဆးမဂၤလာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေက်းရြာအုပ္စုဥကၠ႒ အိမ္တြင္ ရြာသားမ်ားက လားဟူ႐ိုးရာအကမ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့ၾကၿပီး ပါတီမွ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ