ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ဇနီး အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ (၂ဝ၁၈) အႀကိဳေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္သို႔ တက္ေရာက္အားေပး

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (၂ဝ၁၈) ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ယေန႔ညေန ၄ နာရီ က ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယာဥ္ရပ္နားဝင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (၂ဝ၁၈) ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္သို႔ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ဇနီး၊ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဟိန္းႏွင့္ဇနီး၊ ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပးခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ညပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (၂ဝ၁၈) ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုအမ်ဳိး သမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

”အမ်ိဳးသမီးညီလာခံကို ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ေပၚေပါက္လာပံု၊ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ”တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ေဒသထြက္ကုန္ႏွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးအား အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ရန္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေဒသထြက္ကုန္ႏွင့္ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ဖလွယ္ႏိုင္ရန္၊ ပစၥည္း အမ်ဳိးအစားမွန္မ်ား၊ ပစၥည္းေကာင္းမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာ ဝယ္ယူရရွိေစရန္ႏွင့္ ပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႕ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ၍ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိ ေစရန္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးညီလာခံ (၂ဝ၁၈) ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ အလွကိုင္ႀကိဳးထိုးျခင္း၊ ပန္းၾကယ္ သီး၊ စေပါ့လံုခ်ည္၊ ညီလာခံအထိမ္းအမွတ္ ေရေႏြးခြက္ အစရွိသည္မ်ား၊ ကယားျပည္နယ္မွ ႐ိုးရာအဝတ္ အထည္၊ ဝက္အူေခ်ာင္း၊ ေခါင္ရည္ အစရွိသည္မ်ား၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္၊ ငါးမုန္႔၊ နာနတ္ယို၊ ပိႏၷဲယို၊ မုန္႔ၾကာခြက္၊ ၿမိတ္ငါးပိ၊ သနပ္ခါးတံုး အစရွိသည္မ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ပဲယို၊ ႏွမ္းယိုမ်ား၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ သနပ္ခါး၊ ေျမပဲဆားေလွာ္၊ ပယင္းပစၥည္း၊ နာဂ႐ိုးရာအထည္၊ ခ်င္း႐ိုးရာအထည္မ်ား၊ ပဲခူးအေနာက္မွ ေဒၚဦးထမင္းသုပ္၊ အင္းမထဘီ/ပုဆိုးမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ား၊ ကြၽဲေကာသီး၊ ၾကက္ေမာက္သီး၊ ယိုစံု၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ား၊ ခ႐ုအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ ငါးပိ/ ငါးေျခာက္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ား၊ ခ်ဥ္ေစာ္ကားသီးယို၊ ဝိုင္ ႏွင့္ ပယင္းပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။
ထို႔အတူ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အဝတ္အထည္၊ ပုန္းရည္ႀကီး၊ လက္ဖက္၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ား၊ ပဲခူး (အေရွ႕) မွ လက္မႈပစၥည္း (အ႐ုပ္မ်ား)၊ ငါးခ်ဥ္၊ ေျမပဲယို၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ရွမ္း(ေတာင္)မွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ား၊ ခ်င္းျပည္ နယ္မွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ား၊ ခ်င္းပုတီး၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ၊ စပ်စ္ဝိုင္မ်ား၊ ရွမ္း(ေျမာက္)မွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္ မ်ား၊ ပဲပုပ္၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ တို႔ဟူး (အခ်ဥ္) မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ား၊ ေျမပဲဆားေလွာ္၊ ေကာ္ဖီမႈန္႕မ်ား၊ ရွမ္း(အေရွ႕)မွ ႐ိုးရာအဝတ္အထည္ (အားေခါ၊ လားဟူ)၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ပုသိမ္ထီး၊ ဟာလဝါ၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငါးပိေထာင္း၊ ငံျပာရည္ေၾကာ္မ်ား ေရာင္းခ် သကဲ့သို႕ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမွ ေရခဲမုန္႕၊ နန္းစိန္ကိတ္၊ မာလာဟင္း၊ ယိုးဒယားသေဘၤာသီးေထာင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။