ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ပန္းတေနာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းသန္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီး ညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႕တက္ေရာက္မည့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး အစည္း အေဝးခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ခိုင္ျဖိဳး(ပန္းတေနာ္)