လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာနဲ့ ဆႏၵမဲ လဲလွယ္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ဳိးမလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ သုံးေနရာကုိ သန့္ရွင္းလြတ္လပ္စြာျဖင့္ မဲအျပတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးသိန္းထြန္းဦးက မၾကာမီကၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ေနရာ သုံးေနရာသည္ သန္႔ရွင္းလြတ္လပ္စြာျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးကုိ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေျဖၾကားခဲ့သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ေမး။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ရရွိတဲ့ရလဒ္အေပၚသေဘာ ထားအျမင္ကို ေျပာျပေပး ပါ။

ေျဖ။ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပဲြမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေန
ျဖင့္ ၁ဝ ေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ေနရာအႏိုင္ရရွိပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ အႏိုင္ မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း၂ဝ၁၇ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြထက္ အႏိုင္ရရွိမႈ တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ USDP ကိုေထာက္ခံၾကတဲ့ အမွန္ ျမင္ေရြးခ်ယ္ေပးၾကေသာသက္ ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီးက တိုင္း ရင္းသားမိဘျပည္သူမ်ားကို အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားလုိ ပါတယ္။

ေမး။ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကခ်င္(၂)မဲဆႏၵနယ္ ျမစ္ ႀကီးနားမွာ USDP ဟာ ႀကိဳတင္မဲေၾကာင့္ အႏိုင္ရရွိ တယ္ဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈအေပၚ မည္သို႔ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ နံပါတ္တစ္ ေျပာၾကားလုိ တာက ဒီလုိေဝဖန္မႈမ်ဳိးဟာ
”ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္တိုင္း ကိုယ္မ ေအာင္ျမင္တိုင္းဟိုလူ႕ လက္ညိႇဳး ထိုး ဒီလူ႕ လက္ညိႇဳးထိုး အျခားသူ ကို အျပစ္ပုံခ်” ေျပာဆိုတတ္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကသာ ျဖစ္မယ္လုိ႔ဆိုရမွာပါ။ ျပည္သူ အမ်ားစုက သေဘာေပါက္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ ေျပာၾကား လိုတာက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကခ်င္(၂) USDP ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲမေရ တြက္မီ အခ်ိန္ကေထာက္ခံခိုင္လုံ ဆႏၵမဲႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အသာစီး ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေနခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္ မဲေရတြက္ၿပီး ခ်ိန္တြင္ေထာက္ခံမဲ ၃၄၄ဝ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းထပ္မံ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေထာက္ခံမဲ ငါးေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြနီးမွ ရြာကို ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ေပးမည္ဟု မဆင္မျခင္ ကတိေပးေျပာဆိုျခင္းမ်ဳိး အလ်င္း မရွိဘဲ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္နယ္ေျမမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ မီးသြယ္တန္းေပးျခင္း၊လမ္းေဖာက္ တံတားေဆာက္ေပးျခင္းလိုမ်ဳိးလုပ္ ပိုင္ခြင့္အာဏာနဲ႔ဆႏၵမဲ လဲလွယ္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးမလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ။ကိုယ္ စားလွယ္သုံးေနရာကိုသန္႔ရွင္းလြတ္ လပ္စြာျဖင့္မဲအျပတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ တာေၾကာင့္ဂုဏ္ယူပါတယ္။