စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရစက္ခ် အလွဴေတာ္အခမ္းအနားတက္ေရာက္

 

ယေန ့(1.11.2018) ရက္ေန ့နံနက္ (၇:၃၀) အခ်ိန္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ရန္ေအာင္ျမင္ရပ္ ကိုးေျမခ်မ္းသာဘုရားအတြင္း အမ်ားေကာင္းမွဳျဖင့္ လွဴဒါန္းေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရစက္ခ်အလွဴေတာ္မဂၤလာ အခမ္းအနားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္မင္းလြင္၊ စည္းရံုးေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေအာင္ႏွင့္အဖြဲ ့ဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီအဖြဲ ့မ်ား တက္ေရာက္ႀကၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမိသားစုမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားအား ေရစက္ခ်အမ်ွေဝျခင္း ဆရာေတာ္အား အလွဴေငြ (30000) က်ပ္ ေပးအပ္
လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ကုသိုလ္ျပဳေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။