ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္က မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ျပည္သူေတြဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဘယ္ေလာက္ရိွခဲ့တယ္ ခုဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္ခြင့္ရိွေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူႏွင္႔ မီဒီယာသမားမ်ား အသိဆုံးျဖစ္ပါမယ္

 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးခ႐ိုင္ ကေလးၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ုံးသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ ယခုလ ၁၂ ရက္ကေရာက္ရိွလာစဥ္ မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားမွ ေတြ႕ဆုံၿပီးေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေမး။ ဆရာအမည္နဲ႔ ရာထူးကို သိပါရေစ။

ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ့္အမည္ကေတာ့ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ပါ။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအေနနဲ႔ ၂ဝ၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာဘယ္ေလာက္ ထိေမွ်ာ္မွန္းထားပါသလဲ။ ၂ဝ၂ဝေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လည္း ဘယ္လိုျပင္ဆင္ ထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခ
အေနေျပာရမယ္ဆိုရင္ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ေျမ ၁၃ ေနရာရိွပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ၁ဝ ေနရာ ၿပိဳင္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ က ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားေနရာေတြမွာ တိုင္း ရင္းသားေဒသခံပါတီေတြကို ဦး စားေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၃ ေနရာမွာ သံုးေနရာလႊတ္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ႏိုင္မႈအေျခ ကုိ တကယ္တမ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပါတီတိုင္းဟာအနီးစပ္ဆုံးေရြး ေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖို႔ႀကိဳးစားၾက ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ၁ဝ ေနရာဝင္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာအေကာင္း ဆုံးရလဒ္တစ္ခုရဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေတာ့ႀကိဳးစားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ျခင္း/႐ႈံးျခင္းဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵမဲေပးမႈအေပၚ မူတည္သလို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ေပးတဲ့ေကာ္မရွင္အသီးသီးရဲ႕ သမာ သမတ္က်မႈ၊ မွ်တမႈ၊ ဘက္မလိုက္ မႈ မွန္မွန္ကန္ကန္ရပ္တည္ေဆာင္ ရြက္ေပးမွျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျပည္သူေတြဟာဒီေန႔ NLD အစိုးရလက္ထက္မွ ဆုံးျဖတ္လို႔ရ လိမ့္မည္ဟုထင္ပါတယ္။ ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း အပင္ ပန္းခံၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ကြင္းဆင္းၿပီး ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ အေကာင္း ဆုံးအလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပပါမယ္။ျပည္သူလူထုလိုလားအားကိုးရမည့္ ပါတီျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူလူထုအား ကိုးခိုင္းရမည့္ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ထား ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုရမယ္လို႔ယုံၾကည္ပါတယ္။

ေမး။ လက္ရိွ အေျခအေနအရ အစိုးရႏွင့္မီဒီယာေတြၾကား မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တရားစြဲ ခံေနၾကရတဲ့မီဒီယာသမား ေတြအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီရဲ႕ သေဘာထားေလး သိပါရေစ။

ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ မ႑ိဳင္ ႀကီးေလးရပ္ ရိွပါတယ္။

စတုတၴမ႑ိဳင္ျဖစ္တ့ဲမီဒီယာဆုိတာ သာမန္မိသားစုတစ္ခုမွာ အိမ္ ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္က မွားခဲ့ ရင္ ထိုမိသားစုတစ္ခုပဲဒုကၡေရာက္ ပါမယ္။ အစိုးရတစ္ရပ္မွားရင္တစ္ ႏိုင္ငံလုံး ဒုကၡေရာက္ၾကမွာ။

ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုေရာ၊အတိုက္ အခံပါတီေတြေရာ၊မီဒီယာေတြေရာ အားလုံးဝိုင္းဝန္းတည့္မတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္က မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ျပည္သူေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ရိွ ခဲ့တယ္။ ခုဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္ ခြင့္ရိွေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ား အသိဆုံးျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္လို႔ ေျဖၾကားပါရေစ။

ဂြၽိင္းဆက္(ကေလး)