တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳက်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္႐ုံး၌ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝနာရီက ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးေဖအံ့ေမာင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးတုိ႔က ယေန႔ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ပါတီတြင္းစည္း႐ုံးေရး အင္ အားေတာင့္တင္းခုိင္မာေရး၊ ပါတီဝင္ေၾကး ရရွိေရး၊ ပါတီ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚဝင္းဝင္းေရႊတုိ႔က ပါတီလႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး အတြက္ က႑တာဝန္မ်ားခြဲေဝျခင္းတုိ႔ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္ ခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒တုိ႔က ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမေကာ္မတီဝင္ဦးေဖအံ့ေမာင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းဗုိလ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္မုိးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)