ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခို္င္ၿဖိဳးပါတီမ်ား လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္းအစည္းအေ၀း

 

လိြဳင္ေကာ္ – စက္တင္ဘာ ၁၀

ယေန႔ ၁၀-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီ မွ ေန႕လည္ (၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပည္နယ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမ်ား လုပ္ငန္းညွိႏိွဳင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါ တီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ ေနျပည္ေတာ္ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္ (၄-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႕မွ (၅-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ဗဟိုCEC အစည္းအေဝး အေတြ႕အႀကံဳ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္ပါတီယာယီအတြင္းေရး မွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္မွ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးသြား ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ (အမ်ိဳးသမီး ေရးရာတာာဝန္ခံ) ေဒၚေဒါရစ္ေလးမွ အမ်ိဳးသမီး ညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါ သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌမ်ား အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ားမွ အသီးသီးတင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ၿပီးေနာက္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ အသီးသီးက ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါသည္။
၄င္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ အသီးသီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြား ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳ ေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ယေန႕က်င္းပျပဳပ္လုပ္ေသာ ျပည္နယ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ျပည္နယ္ပါတီယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး ဦးေမာ္ရယ္ ဦးေဌးရယ္ ဦးရဲဝင္း ေဒၚေဒါရစ္ေလး (အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ)ႏွင့္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ ေဒၚနန္းယဥ္သီတာေထြး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌမ်ား အတြင္း ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား(၃၇)ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ