ျမင္းျခံျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဘာသာေရး ပညာေရးအားေပးကူညီ

 

ျမင္းျခံ ၾသဂုတ္ ၂၆

ဆံုရြာေကြ႕ႀကီးေက်းရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးခ်စ္ ဘာသာခ်စ္ဓမၼ ကူးလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမင္းျခံျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေရခဲမုန္႔ႏွင့္ကိတ္မုန္႔ အာဟာရဒါနကုသုိလ္ျပဳလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေကြ႕ႀကီးေက်းရြာ ဆရာေတာ္အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ၍ ဝတၴဳေငြမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖက္ပင္အိုင္ေက်းရြာမွ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေလးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ အႁမႊာညီအစ္မ သံုးဦးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳ ဆုေငြခ်ီးျမႇင့္ၿပီး အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

မ်ဳိးကို(ျမင္းျခံ)