စာေရးကိရိယာလွဴဒါန္း

 

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ၾကဴေဆာ့ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ စည္း႐ံုး ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၾသဂုတ္၂၁ရက္မြန္းလြဲ၂နာရီတြင္ ၾကဴေဆာ့ ေက်းရြာအမကေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အာဟာရၾကက္ သားဆန္ျပဳတ္ျဖင့္ဒါနျပဳ၍ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းစဥ္။

NWT