ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ပါတီတို႕ ေဒါလဲဒူရြာ ပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

 

ရွားေတာ – ၾသဂုတ္ ၁၃

ယေန႕ (၁၃-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ ညေန (၃း၀၀) နာရီမွ (၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္အထိ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါလဲဒူေက်းရြာ ကမၻာေအးဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပါသည္။
ပထမဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳ ေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ကမၻာေအးေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ထံ ဦးဥကၠဌ မွ ငါးပါးသီလခံယူၿပီး နဝကမၼ အလွဴ ေငြျဖင့္ ဆရာေတာ္အားပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳ ေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း က ကယားဘာသာစကားျဖင့္ လမ္းညႊန္အမွာ စကားေျပာၾကားသြားပါသည္။
ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္အလုပ္အမွဳေဆာင္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တာ ဝန္ခံ ဦးေဌးရယ္မွ လက္ရွိနိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ႏိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး လူမွဳေရးအေျခအေနမ်ားအား ကယားဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
ယင္းေနာက္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေပါလူ ႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီဝင္မ်ားမွ ေက်းရြာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပန္အလွန္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။
၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္ အမွဳေဆာင္)ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေဌးရယ္ႏွင့္ ဦးရဲဝင္း ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေလာရင္း ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညို ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟန္ထူး ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေပါလူ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚအန္ဂ်ေလးနာမေလးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၅၀) ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထာဝရ ေျမခ်စ္သူ