ေခ် ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လပတ္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

17-7-2018

မြန္ျပည္နယ္ ေခ် ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရုံးခန္းမ၌ ဇူလုိင္ (၁၇) ရက္ေန႔ (၁၁း၀၀) အခ်ိန္တြင္ လပတ္ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသံဒိုင္မွ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴ း ဦးမဴိ းျမင့္မွ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠဌမ် ားအေနျဖင့္ မိမိေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ေထာင့္တေနရာမွ လူထုအက်ိဳးကို အေကာင္းဆံုးကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ အာဇာနည္ေန႕အခမ္းအနားသို႕ ခ်ီတက္အေလးျပဳရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္/ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ် ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား (၅၅) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို ေန႕လည္ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။