ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ ၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုမွ လာေရာက္မည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးသို႔ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ စလံုး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလမ္း ေၾကာင္းႏွစ္ခုမွ လာေရာက္မည္ဟု မုိင္းလား အဖြဲ႕(NDAA)အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ျမင့္ က ေျပာသည္။

မိုင္းလားအဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းလမ္းေၾကာင္းမွ လာေရာက္ၿပီး က်န္ေျခာက္ဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္လာမည္ဟု​ ၎ကဆိုသည္။ ‘‘တ႐ုတ္ျပည္ကေန သူတို႔ မနက္ျဖန္ လာမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္တြင္းကလာတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတာ့   အားလံုးေခါင္းေဆာင္ပဲ။ တခ်ိဳ႕က အဓိကေခါင္းေဆာင္၊ တခ်ိဳ႕က ဒုတိယအဆင့္ အဲဒီေလာက္ရွိတယ္’’ဟု ဦးၾကည္ျမင့္ က ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ‘ဝ’အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕(KIO/ KIA)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕(SSPP)၊ တအာင္းအဖြဲ႕(TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA) ႏွင့္ ရခိုင္အဖြဲ႕(AA)တို႔ကို ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အစုိးရက တ႐ုတ္ သံ႐ံုးမွတစ္ဆင့္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ ဖိတ္ၾကားထားသည္။

KIO/KIA ကမူ ၂၁ ရာစု ပင္လံုသို႔ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္အေနျဖင့္သာ တက္ေရာက္မည္ဟု အဖြဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးေနာ္ဘူက ေျပာဆိုထားၿပီး KIO ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ ၂၁ ရာစုပင္လံုတက္၊ မတက္ကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္အထိ အတည္ျပဳ ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ KIA သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မုိင္းလားအဖြဲ႕သည္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးႏွင့္ အေထာက္အကူအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦး စုစုေပါင္း ၂၀ ဦး တက္ေရာက္မည္ဟု ဦးၾကည္ျမင့္ကေျပာသည္။ အဖြဲ႕ကို ဒုဥကၠ႒ ဦးစံေပ့ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

တအာင္းအဖြဲ႕(TNLA)ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးမုိင္းအိုက္ ေက်ာ္ကလည္း ၎တို႔အဖြဲ႕မွ ၂၁ ရာစုပင္လံုသို႔ ေစလႊတ္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္အဆင့္ကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၌ အတိအက် သိရမည္ဟု ဆိုသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုကို ေနျပည္ ေတာ္၌ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ကစ၍ ေျခာက္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။ NCA လက္မွတ္ မထုိးရေသးသည့္  ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့သည့္  ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးသို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေပးမႈျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။