တိုက်ဳိေျမေအာက္ဘူတာ႐ံုမွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ကို ဂ်ပန္ ကြပ္မ်က္

ဇူလိုင္ ၆

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တုန္းက တုိက်ဳိ ေျမေအာက္ဘူတာ႐ံုမွာ ဆာရင္းလို႔ ေခၚတဲ့ အာ႐ံုေၾကာ ထိခိုက္ေစတဲ့ ဓာတုအဆိပ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ အယူသည္းဂိုဏ္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူကုိ ဇူလိုင္ ၆ ရက္မွာ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္ေတြက ကြပ္မ်က္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာပ်က္ေတာ့မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတဲ့ ယင္းအယူသည္းဂိုဏ္းအဖြဲ႕က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကပဲ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္တြင္ သာမက တစ္ကမၻာလံုးကိုပါ တုန္လႈပ္ေစခဲ့တဲ့ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ၿပီး ၂၃ ႏွစ္အၾကာက်မွ ယခုလို ကြပ္မ်က္စီရင္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Aum Shinrikyo ဂိုဏ္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ Shoko Asahara  နဲ႔ ၎ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေျခာက္ဦးတို႔ကို ကြပ္မ်က္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

လူ ၁၃ ဦးေသဆံုးၿပီး ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့ အဆိုပါ တုိက်ဳိ တိုက်ဳိ ေျမေအာက္ဘူတာ႐ံုတုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ယခုလို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကြပ္မ်က္စီရင္မႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာျ ဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ေသဒဏ္က်ေနတဲ့ အျခားေသာ ဂိုဏ္းသားေျခာက္ဦးလည္း ရွိေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Ref: AFP