ဘုရားငါးဆူကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမွကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္အားဒါနႏွင့္အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္း

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္တြင္မုန္းေခ်ာင္းေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ကမ္းပါးၿပိဳက်ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားသည္ ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္ပရဟိတအဖြဲ႕၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈ အေရးေပၚ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ေငြေၾကးႏွင့္လုပ္အားမ်ားလိုအပ္ လ်က္ရွိသည္။

႐ုတ္တရက္ၿပိဳက်သြားႏိုင္သည့္အေျခအေနမွထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ခ်၍မရႏိုင္ေသးသည့္အေနအထားျဖစ္သည္။

လုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးဆန္းညြန္႔ေအာင္တို႔ႏွင့္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရြာေထာင္ေက်းရြာသို႔ သြား ေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးေဝလြင္ႏွင့္သီဟေသြးခ်စ္သူမ်ားမွ ေပးပို႔လွဴဒါန္း သည့္ အလွဴေငြက်ပ္ဆယ္သိန္းတို႔ကို လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္လည္း လုပ္အားဒါနျပဳၾကေသာ ပါတီလူငယ္မ်ား၊ ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ ဆံုမွတ္အဖြဲ႕သားမ်ား၊ ေက်းရြာေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္၍ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္အားဒါနျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily