ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ စံုညီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၇

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွဥကၠ႒မ်ား စံုညီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမဥကၠ႒ဦးေဝလြင္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယက ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္း ႏွင့့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဥကၠ႒မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၂၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ အလုိက္ ပါတီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ဦးေဝလြင္ႏွင့္နာယက ဦးခင္ေမာင္ေဌးတုိ႔က ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ဦးေဝလြင္က လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္၊ ေဒသႏၲရဗဟုသုတရေစရန္ႏွင့္ ပါတီလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသုိ႔ လူငယ္မ်ားကုိေစလႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားက႑တာဝန္ခံမ်ားလည္း က႑အလိုက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾက ေစလုိေၾကာင္း၊ မီဒီယာက႑မ်ား၌ တက္္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ စံုညီအစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ေအာင္ေအာင္