ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ခ႐ိုင္ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

က်ဳိက္လတ္ ဇြန္ ၅

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ က်ိဳက္ လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဉာဏ္လင္း၊ တိုင္း ေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီ၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး က ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္ မ်ားအား နယ္ေျမအလိုက္၊ က႑အလိုက္တာဝန္ ေပးအပ္ထားမႈအေျခအေနမ်ားအား ေျမပံုကား ခ်ပ္မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပျခင္း၊ ၂ဝ၂ဝ ေအာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက နယ္ေျမတာဝန္ခံ၊ က႑တာဝန္ခံမ်ားက နယ္ေျမအလိုက္ကြင္းဆင္း ေရာက္ရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအေျခ အေနမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္းတို႔က ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ မ်ားစုစုေပါင္း ၅၈ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေက်ာ္