တ႐ုတ္-အာဆီယံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ရန္ စီစဥ္

တ႐ုတ္-အာဆီယံစီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားပါဝင္ရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ကီလိုမီတာ ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ ထိဆက္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (အာဆီယံ)ႏုိင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရမဟုတ္ေသာ တ႐ုတ္-အေရွ႕ ေတာင္အာရွစီးပြားေရးအသင္း ကို တည္ေထာင္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရက ဆႏၵရွိေနသည္။

ယင္းသို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္အသင္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက တ႐ုတ္အစိုးရ ႐ံုးစိုက္သည့္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မွ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္သည္။ အသင္းခ်ဳပ္႐ံုးကို ကြမ္ရွီးျပည္နယ္တြင္ ထားရွိၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႔ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာခြင့္ရရွိမည္ဟု ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ဥကၠ႒ က ေမလ ၁၈ ရက္၌ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအက်ပ္အတည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ မူဝါဒေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားလာသည္ဟု စီးပြားေရး သမားအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။ တ႐ုတ္ အစိုးရ၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး တ႐ုတ္ အစိုးရက တရားဝင္ျဖစ္လိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေရထြက္ကုန္အပါအဝင္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအမ်ားစုကို ဝယ္ယူၿပီး လူသံုးကုန္၊ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား ပိုမိုတင္ပို႔ ေရာင္းခ်လိုသည္ဟု မူဆယ္ နယ္စပ္၌ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးသမားအခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရားဝင္ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းဝယ္ယူ ရန္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္၌ စတင္က်င္းပမည့္ ကူမင္းကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အျပန္အလွန္ တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တ႐ုတ္-အာဆီယံ စီးပြားေရး ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ေမလ ၂၂ ရက္က သေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္။