အႏိၲမစ်ာပနက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အလွဴေတာ္ေငြလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းၿပိဳ ေက်းရြာရွိ မုိးကုတ္ေက်ာင္းဦးစီးပဓာန(နာယက)ဆရာေတာ္ဦးအဂၢံသ သက္ေတာ္(၉၉ႏွစ္) ဝါေတာ္(၇၉)ဝါသည္ ယမန္ေန႔ ည ၇နာရီ၌ ဘဝ နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ဦးတင္ယု၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီဝင္မ်ားက ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၾကၿပီး အဆုိပါေက်ာင္းရွိ တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ဦးတိေလာကအားဖူးေျမာ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ အႏိၲမစ်ာပနက်င္းပရန္အတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ သြား ေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး စ်ာပနပြဲက်င္းပရာ၌ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားမွေန႔စဥ္လုပ္အားဒါနေပးလွဴသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမင့္သိန္း(လႈိင္သာယာ)