ပန္းေတာင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ျပည္ခ႐ိုင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဇာ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ လဲအုပ္စုခုံႀကီးေက်းရြာတြင္ မီးသၿဂဳႋဟ္စက္ တည္ေဆာက္ေန သည့္ေနရာအား သြားေရာက္ကာ မီးသၿဂဳႋဟ္စက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ ရာ ေက်းရြာေကာ္မတီမွ လက္ခံရ ယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္ လည္ေပးအပ္ခ့ဲသည္။

သူရေအာင္(ျပည္)