ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

 

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕၊ မတ္လ ၂၆

ယေန႕(၂၆-၃ -၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)အခ်ိန္ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ပါ သည္။
ပထမဦးစြာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ တာဝန္အဆင့္ဆင့္ရွိသူ မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳၿပီး အခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဦးမွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ရျခင္းအား ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ (ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ) ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္ႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦး တို႕က တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ဥကၠဌမ်ားအား တာဝန္ခန္႕အပ္လႊာအသီးသီးေပးအပ္သြားပါသည္။ ၿပီးေနာက္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုပါတီ ဥကၠဌမ်ား ကတိသစၥာခံယူပါသည္။
ၿပီးေနာက္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါငံခါးရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးဧလိယာမွ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေမရီယန္ထံသို႕ ပါတီဝင္အသစ္ (၂၀၀)ဦးအတြက္ စုေပါင္းအဆိုျပဳလႊာအသစ္(၂၀၀) ေစာင္ႏွင့္ ပါတီဝင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး (၂၀၀၀၀၀ိ/)က်ပ္ အားေပးအပ္သြားပါသည္။
ထို႕ေနာက္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာပါတီဥကၠဌမ်ားကိုယ္စား ဒီးေမာ့ဆိုေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ဦးက ေက်းဇူူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားသြားၿပီး၊ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ပါတီ နာယက ဦးေတာရယ္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ယေန႕ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠဌမ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႕ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ျပည္နယ္ပါတီနာယက ဦးေတာရယ္ ႏွင့္ ေဒၚစုေလးျဖဴ၊ ျပည္နယ္ပါတီယာယီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္ဦး၊ ဦးရဲဝင္း၊ ဦးေမာ္ရယ္ ေဒၚေမာ္ေမာ္ခိုင္(ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ)၊ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ႏွင့္ ေဒၚနန္းယာဥ္သီတာေထြး လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးမ်ိဳးျမင့္ဦးႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးလင္းျမတ္ဦး၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေမရီယန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀ီလ်ံေဇာ္ထိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္တီဝင္မ်ား ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၆၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ေန႕လည္ (၁၂း၃၀) နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေၾကာင္းႏွင့္ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ ျပည္နယ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕က ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠဌမ်ားအား ရင္းရင္္္း ႏွီးႏွီး လိုက္လံႏွဳတ္ဆက္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လမင္း ခ်စ္သူ